AbbeyRoad TG12345晶体管调音台通道条

https://www.bilibili.com/video/av45223124

AbbeyRoad J37磁带机模拟效果器

https://www.bilibili.com/video/av45101011

AbbeyRoad REDD控台通道条效果器

https://www.bilibili.com/video/av45024772

AbbeyRoad Vinyl黑胶唱机模拟效果器

https://www.bilibili.com/video/av44909284

AbbeyRoad Plates建模经典板式混响

https://www.bilibili.com/video/av44826499

AbbeyRoad Chambers建模传奇混响室

https://www.bilibili.com/video/av44767004