[Arturia合成器钢琴键盘乐器包]Arturia Instruments Collection 27.06.20 [MacOSX](10.16Gb)

P2P | 28 June 2020 | 10 GB

Arturia Instruments Collection 27.06.20 钢琴合成器合集套件

home page:https://www.arturia.com/

Included :

Part 1 Synths

Arturia.Analog.Lab.4.v4.2.0.3820.OSX

Arturia.ARP.2600.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.Buchla.Easel.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.CMI.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.CS-80.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.CZ.V.v1.2.0.3815.OSX

Arturia.DX7.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.Jup-8.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.Matrix-12.V2.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Mini.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.Modular.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.OB-Xa.V.v1.0.2.3819.OSX

Arturia.Pigments.v2.1.1.3815.OSX

Arturia.Prophet.V3.v3.6.0.3815.OSX

Arturia.SEM.V2.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Synclavier.V.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Synthi.V.v1.2.0.3815.OSX

Part 2 Keyboards & Piano

Arturia.B-3.V2.v2.0.3815.OSX

Arturia.Clavinet.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.Farfisa.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.Mellotron.V.v1.2.0.3815.OSX

Arturia.Piano.V2.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Solina.V2.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Stage-73.V.v1.6.0.3815.OSX

Arturia.VOX.Continental.V2.v2.6.0.3815.OSX

Arturia.Wurli.V2.v2.6.0.3815.OSX

资源下载此资源下载价格为9人民币,请先
QQ(微信):917715901
资源下载
下载价格:9 人民币
VIP优惠:终身VIP免费
QQ(微信):917715901
0

评论0

请先

数字音频网专注分享最新最全的音频资源,帮你找,替你装,教你用!有问题请加Q/Q(微/信):917715901
没有账号? 注册忘记密码?

社交账号快速登录